PERSONVERN OG SIKKERHET

Aluvita UAB forstår viktigheten av å beskytte sine kunders personopplysninger, derfor behandler vi dine data på en svært ansvarlig måte. Personvernregler beskriver hvordan Aluvita UAB bruker og beskytter informasjon som du oppgir ved registrering eller ved handel i nettbutikken www.norgessigaretten.com 

Før du bestiller, vennligst les denne informasjonen. Hvis du har spørsmål om nyhetsbrev eller dataformidling, kan du sende oss en epost til adresse kundeservice@norgessigaretten.com 

Aluvita UAB er et selskap som tilbyr elektroniske sigaretter og relaterte produkter til virksomheter og enkeltpersoner.

Nyhetsbrev fra Aluvita UAB utsendes hovedsakelig til bedriftskunder og personer registert i selskapets datasystem.

Du har rett til å trekke deg fra mottakelse av nyhetsbrev og reklame fra Aluvita UAB når som helst uten ytterligere spørsmål ved å klikke på lenken avbestill (Unsubscribe) i bunnen av nyhetsbrevet.

Hvis du har problemer med registreringen, kan du rapportere dem skriftlig til vår epostadresse kundeservice@norgessigaretten.com . Også tilbakemeldinger ber vi deg om å sende til den ovennevnte e-postadresse.


MÅLET VED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Målet er å informere kunder om nyheter fra nettbutikken www.norgessigaretten.com, å kommunisere med kunder, samt å opplyse om forskningsaktiviteter relatert med netttjenester. 

Innholdet i vårt datasystem består av brukerdata og segmenteringsinformasjon, som inkluderer nettsteder, antall brukere av nye meldinger og andre elektroniske materialer, brukerstrukturen, samt vurderinger om kampanjer, produkter og andre saker, så vel som informasjon om varer og tjenester.


BESKYTTELSESPRINSIPPER AV REGISTERET

Både datanettverket og apparater av Aluvita UAB finnes i ulike registere, er beskyttet med en brannvegg, og er teknisk forsikret. Aluvita UAB anvender tredjeparts applikasjoner og deres foreslåtte sikkerhetstjenester.


RETT TIL AVBESTILLING 

Kunden har til enhver tid rett til å avbestille nyhetsbrev fra Aluvita UAB, og på denne måte å forby anvending og videre overføring av data.