Dampen kunne reddet nær 8000 liv årlig i Norge

E-sigaretter, som er det eneste middelet som appellerer til storrøykerne som et alternativ til tobakk, skal innlemmes i tobakksskadeloven og reguleres som tobakk. Resultatet blir at produktutviklingen stopper opp, prisene økes og tilgjengeligheten blir dårligere.

Det eneste positive er at nikotinholdig dampevæske blir tillatt solgt i Norge. Men bare i begrenset styrke og bare i 10 ml flasker.

Mens lovgiverne har hatt det travelt med å gjøre knefall for EU, har vi som i dag er dampere hamstret utstyr og væske så godt vi kan. Vi har forberedt oss på at tobakksindustriens sigarettliknende, ubrukelige utstyr blir det eneste som oppfyller de nye lovkravene.

Men hva med dem som ennå røyker? De vil oppleve at det som blir enkelt å få tak i, er utstyr som ikke gir et alternativ til røyken. De vil legge vekk de sigarettliknende pinnene som må fylles opp hele tiden og ikke gir damp. De vil gå lei av å drasse rundt på et arsenal av små flasker. De vil oppleve at de ikke greier å stumpe røyken.

Og hvem jubler? Tobakksindustrien selvfølgelig. De får solgt virkningsløse dingser og røykerne forblir røykere. Lobbyvirksomheten overfor EU-parlamentet har virkelig gitt uttelling.

Men Norge er jo ikke medlem av EU. Vi kunne latt være å harmonisere tobakksskadeloven i tråd med EUs tobakksskadedirektiv. Norsk Dampselskap (som er Norges eneste organisasjon for brukere av damp/e-sigaretter) anbefalte allerede våren 2014 å regulere damp som et selvstendig nytelsesmiddel og reservere seg mot EU-direktivet av hensyn til folkehelsen.

Dessverre har vi ikke en regjering som verdsetter røykernes liv høyt nok til at de ville vurdere det en gang. De valgte heller å låne øre til skeptikere som aldri har røkt. Som aldri har erfart at det å erstatte en livsfarlig avhengighet med noe som er minst 95 prosent mindre skadelig, betinger at man får en erstatning som er tilfredsstillende og som virker.

Annenhver røyker kommer til å få sitt liv forkortet av røykingen. Dampen kunne reddet nær 8000 liv årlig i Norge. Men Regjeringen velger heller å innføre et EU-direktiv, som er diktert av tobakksindustrien.Artikkel publisert fra Dagbladet© Norgessigaretten 2014 - 2020