OHM

Hva er ohm?

Høy ohm betyr mindre damp. Lav ohm betyr mer damp. Ohm over 1.0 er mest beregna for munn til lunge trekk.  Høy ohm tåler lavere watt.  Ohm under 1.0 er det som blir kalt subohm. Og er mest beregna for Direkte lunge trekk. Lav ohm tåler høyere watt og produserer større skyer.

Hvilken motstand bør man bruke?

Dette er avhengig av deg – hvor intens smak og “halsslag” du foretrekker. Det er også avhengig av hvilken kombinasjon av spenning (V) og motstand (OHM) du benytter. I tillegg fungerer de forskjellige e-væskene på forskjellige måter og bruk av varierende motstand påvirker smak, som betyr at du skal prøve ut forskjellige alternativer. Herunder finner du en oversikt over egenskapene til e-røyk ved bruk av fordampere med varierende motstand.

Hvis du bruker en fordamper med lavere motstand og mer strøm:

 - genereres det med varme i varmeelementet

 - genereres det mer damp

 - kan du oppleve damp med mindre intens smak

 - dampen er varmere

 - batterier går tomt raskere

 - batteriets levetid blir kortere

 - e-væsken tar slutt raskere

 - fordamperens levetid blir kortere (fordampere med svært lav motstand kan kun holde i 2-3 dager)

 - du opplever sannsynlig tørre drag („dry hit“)

Hvis du bruker en fordamper med høyere motstand skjer det motsatte:

 - mindre strøm i fordamperen

 - fordamperen blir mindre varm

 - mindre dampmengde

 - kaldere damp

 - damp med mer intens smak

 - batteriets levetid er lengre mindre forbruk av e-væske (holder lengre)

 - mindre sannsynlig at du opplever tørre drag („dry hit“)


  E-sigaretter© Norgessigaretten 2014 - 2020